«Skolhuset vid Runnsjön»


Velkommen til vårt «feriehus». Ferie og fritid er ikke alltid det samme!


Under Hyttebok kan du bli oppdatert på små og store hendelser i skolehuset ved Runnsjön.


Vårt mål er å renovere huset slik at det kan bli et feriested for oss med moderne fasiliteter samtidig som vi bevarer det gamle preget slik at alle de som tidligere har brukt stedet som forsamlingslokale kan kjenne seg igjen.